Współpraca

Max Elektronik PL

jcPROLIB - Projekt i implementacja systemu uwierzytelniania użytkowników przy użyciu kart mikroprocesorowych w ramach rozproszonej architektury terminalowej.

Volkswagen Bordnetze DE

Application Change Message v1 - zarządzanie danymi firmy VWBN w architekturze klient-serwer.

Sumitomo Electric Bordnetze DE

Application Change Message v2 - zarządzanie danymi firmy SEBN w architekturze wielowarstwowej z grubym klientem, wykorzystywana przy wymianie informacji z klientami (AUDI, VW).

XML Import - moduł importujący dane z zewnętrznego środowiska z wykorzystaniem XML.

Calculation Assistant - wspomaganie przetwarzania danych przy użyciu reguł biznesowych.

Application Cost Objective Manager - import zweryfikowanych wartości obiektów kosztowych.

AMS Components - dodatkowe komponenty użyte w ramach aplikacji AMS.

Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o.o. PL

Shipping File - system do zarządzania transportem komponentów [współwykonawca].

QTool - uniwersalna aplikacja do sporządzania kalkulacji urządzeń lub oprogramowania [współwykonawca].